Politica de confidențialitate

 

FILTROS CARTES SA vă informează cu privire la Politica sa de confidențialitate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care pot fi colectate în timpul navigării prin intermediul site-ului https://www.grupocartes-industria.es.

În acest sens, FILTROS CARTES SA garantează respectarea reglementărilor actuale privind protecția datelor cu caracter personal, reflectate în Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (LOPD GDD). De asemenea, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (RGPD).

Utilizarea site-ului implică acceptarea acestei Politici de confidențialitate, precum și condițiile incluse în Notificarea legală.

Identitatea persoanei responsabile

 

 • Suport: FILTRE CARTES SA.
 • NIF: A78023512
 • Adresă: C/ ISLANDIA, 14 ANI. 28820, COSLADA, MADRID, Madrid – Spania.
 • Adresă de e-mail: info@filtroscartes.es
 • Site-ul: https://www.grupocartes-industria.es

 

Principii aplicate în prelucrarea datelor

În prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, Proprietarul va aplica următoarele principii care respectă cerințele noului Regulament european privind protecția datelor (GDPR):

 

 • Principiul legalității, loialității și transparenței: Proprietarul va solicita întotdeauna consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care pot fi pentru unul sau mai multe scopuri specifice în care Proprietarul va informa Utilizatorul în prealabil cu transparență absolută.
 • Principiul minimizării datelor: Proprietarul va solicita numai datele strict necesare scopului sau scopurilor care le solicită.
 • Principiul limitării termenului de păstrare: Proprietarul va păstra datele cu caracter personal colectate pentru timpul strict necesar scopului sau scopurilor prelucrării. Proprietarul va informa Utilizatorul cu privire la perioada de păstrare corespunzătoare în funcție de scop.
  În cazul abonamentelor, Titularul va revizui periodic listele și va șterge aceste înregistrări inactive pentru o perioadă considerabilă de timp.
 • Principiul integrității și confidențialității: Datele cu caracter personal colectate vor fi tratate astfel încât securitatea, confidențialitatea și integritatea acestora să fie garantate.
  Proprietarul ia măsurile de precauție necesare pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea abuzivă a datelor utilizatorilor săi de către terți.

 

Obținerea datelor cu caracter personal

Pentru a naviga pe https://www.grupocartes-industria.es nu trebuie să furnizați date cu caracter personal.

Drepturile

Proprietarul vă informează că pe datele dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul:

 

 • Solicitați acces la datele stocate.
 • Solicitați o rectificare sau o anulare.
 • Solicitați limitarea tratamentului.
 • Opune-te tratamentului.

 

Nu vă puteți exercita dreptul la portabilitatea datelor.

Exercitarea acestor drepturi este personala si de aceea trebuie exercitata direct de catre partea interesata, solicitandu-le direct de la Proprietar, ceea ce inseamna ca orice client, abonat sau colaborator care si-a furnizat datele la un moment dat, poate contacta FILTROS CARTES SA si poate cere informatii despre datele stocate si modul in care le-a obtinut, solicita rectificarea acestora , să vă opuneți prelucrării, să limitați utilizarea acesteia sau să solicitați anularea acestor date în fișierele Proprietarului.

Pentru a vă exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție trebuie să trimiteți un e-mail la info@filtroscartes.es împreună cu dovada valabilă în lege ca o fotocopie a D.N.I. sau echivalentă.

Aveți dreptul la o protecție judiciară efectivă și să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, în acest caz, Agenția spaniolă pentru protecția datelor, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă Regulamentele.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Când vă conectați la site-ul web pentru a trimite un e-mail proprietarului, vă abonați la newsletter-ul lor, furnizați informații personale pentru care persoana responsabilă este FILTROS CARTES SA. Aceste informații pot include date cu caracter personal, ar fi adresa IP, numele și prenumele, adresa fizică, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații. Prin furnizarea acestor informații, sunteți de acord ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, utilizate, gestionate și stocate de – FILTROS CARTES SA – numai așa este descris în Notificarea legală și în această Politică de confidențialitate.

Datele cu caracter personal și scopul prelucrării de către Proprietar sunt diferite în funcție de sistemul de captare a informațiilor:

 

 

Există și alte scopuri în care Proprietarul prelucrează date cu caracter personal:

 

 • Pentru a asigura respectarea condițiilor cuprinse în Avizul juridic și în legislația aplicabilă. Aceasta poate include dezvoltarea de instrumente și algoritmi care ajută acest site să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează.
 • Pentru a sprijini și îmbunătăți serviciile oferite de acest site web.
 • Pentru a analiza navigarea utilizatorilor. Proprietarul colectează alte date neidentidentiale obținute prin utilizarea cookie-urilor care sunt descărcate pe computerul Utilizatorului atunci când navighează pe website ale căror caracteristici și scop sunt detaliate în Politica de cookie-uri.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Proprietarul ia toate măsurile de precauție rezonabile și urmează cele mai bune practici din industrie pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare, divulgarea, modificarea sau distrugerea acestora.

Datele dumneavoastră pot fi încorporate într-un fișier listă de corespondență, pentru care FILTROS CARTES SA este responsabilă pentru gestionarea și prelucrarea acestuia. Securitatea datelor dumneavoastră este garantată, deoarece FILTROS CARTES SA ia toate măsurile de securitate necesare și garantează că datele cu caracter personal vor fi utilizate numai în scopurile date.

FILTROS CARTES SA informează Utilizatorul că datele lor cu caracter personal nu vor fi transferate către terți, cu excepția faptului că un astfel de transfer de date este pe deplin rezervat într-o obligație legală sau atunci când furnizarea unui serviciu implică necesitatea unei relații contractuale cu un procesator. În acest din urmă caz, transferul de date către terț va avea loc numai atunci când FILTROS CARTES SA are consimțământul expres al Utilizatorului.

Cu toate acestea, în unele cazuri se pot face colaborări cu alți profesioniști, în astfel de cazuri, va fi necesar consimțământul utilizatorului care să informeze cu privire la identitatea colaboratorului și scopul colaborării. Se va face întotdeauna la cele mai stricte standarde de siguranță.

Conținut de pe alte site-uri web

Paginile acestui site web pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat al altor site-uri web se comportă exact în același mod ca și ați fi vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot utiliza module cookie, pot încorpora un cod suplimentar de urmărire terță parte și vă pot monitoriza interacțiunea utilizând acest cod.

Politica privind modulele cookie

Pentru ca acest site web să funcționeze corect, trebuie să utilizați cookie-uri, care sunt informații stocate în browserul dvs.

Pe pagina Politica de cookie-uri puteți consulta toate informațiile legate de politica de colectare, scopul și tratamentul cookie-urilor.

 

Legitimarea pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este: consimțământul.

Pentru a contacta Proprietarul, abonați-vă la un buletin informativ sau comentați pe acest site trebuie să acceptați această Politică de confidențialitate.

Categorii de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Proprietar sunt:

 

 • Date de identificare.
 • Categoriile de date special protejate nu sunt prelucrate.

 

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le furnizați Proprietarului vor fi păstrate până când solicitați ștergerea acestora.

 

 

Navigare web

Atunci când navigați https://www.grupocartes-industria.es pot fi colectate date neidentidentiale, care pot include, adresa IP, geolocalizarea, o înregistrare a modului în care sunt utilizate serviciile și site-urile, obiceiurile de navigare și alte date care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica.

Site-ul utilizează următoarele servicii de analiză terță parte:

 

 

Proprietarul utilizează informațiile obținute pentru a obține date statistice, a analiza tendințele, a administra site-ul, a studia modelele de navigare și pentru a colecta informații demografice.

Proprietarul nu este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de paginile web pe care le puteți accesa prin diferitele link-uri conținute în site-ul web.

Acuratețea și veridicitatea datelor cu caracter personal

Sunteți de acord că datele furnizate Proprietarului sunt corecte, complete, exacte și actuale, precum și pentru a le menține actualizate în mod corespunzător.

În calitate de Utilizator al Site-ului sunteți singurul responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea datelor transmise către site-ul web exonerând FILTROS CARTES SA de orice responsabilitate în acest sens.

Acceptare și consimțământ

În calitate de Utilizator al site-ului declarați că ați fost informat cu privire la condițiile privind protecția datelor cu caracter personal, acceptați și sunteți de acord cu prelucrarea acestora de către FILTROS CARTES SA în forma și în scopurile indicate în prezenta Politică de confidențialitate.

Revocabilitate

Pentru a vă exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție trebuie să trimiteți un e-mail la info@filtroscartes.es împreună cu dovada valabilă în lege ca o fotocopie a D.N.I. sau echivalentă.

Exercitarea acestor drepturi nu include date pe care FILTROS CARTES SA este obligată să le păstreze în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate pentru a o adapta la noua legislație sau jurisprudență, precum și la practicile din industrie.

Aceste politici vor fi în vigoare până la modificarea lor de către cele publicate în mod corespunzător.

În conformitate cu articolul 22 din Legea 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSI), coroborat cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, 27 aprilie 2016, Protecția Generală a Datelor (GDPR) și Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor și garantarea drepturilor digitale (LOPDGDD), FILTROS CARTES SA pune la dispoziția utilizatorilor Politica de colectare și prelucrare a cookie-urilor website-ului.

Ce sunt cookie-urile

Un cookie este un fișier care este descărcat pe computer atunci când introduceți anumite site-uri web. Cookie-urile permit unui site web, printre altele, să stocheze și să recupereze informații despre obiceiurile dvs. de navigare și - în funcție de informațiile pe care le conțin și de modul în care utilizați echipamentul dvs., acestea pot fi utilizate pentru a vă identifica.

Cookie-uri utilizate pe site-ul web

Mai jos sunt clasificate cookie-urile utilizate de site-ul https://www.grupocartes-industria.es:

În funcție de entitatea care le gestionează

 • Cookie-uri proprii: Acestea sunt cele trimise și gestionate direct de FILTROS CARTES SA.

În funcție de scopul său

 • Cookie-uri tehnice: Acestea sunt cele care permit utilizatorilor înregistrați să navigheze prin site-ul web, zona restricționată și să utilizeze diferitele sale funcții, ar fi sistemul de feedback sau motorul de căutare.
 • Cookie-uri de personalizare: Acestea sunt cele care permit utilizatorilor să acceseze Serviciul cu unele caracteristici generale predefinite pe baza unei serii de criterii stabilite de utilizator, ar fi limba sau tipul de browser prin care vă conectați la acest site web.

În funcție de durata sa

 • Cookie-uri de sesiune: Acestea sunt cele concepute pentru a colecta și stoca date în timp ce utilizatorul accesează site-ul web.
 • Cookie-uri persistente: Acestea sunt cele în care datele sunt încă stocate în terminalul utilizatorului și pot fi accesate și prelucrate pentru o perioadă definită de persoana responsabilă de cookie.

Lista cookie-urilor utilizate

Acest site web poate instala următoarele cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

 • wp-settings-{user_id}: Cookie técnica que se usa para mantener la configuración del usuario en wp-admin. Es persistente y tiene una duración de 1 año.
 • hasConsent: Cookie tehnic care stochează consimțământul utilizatorului. Este persistentă și durează 1 an.

Ștergerea modulelor cookie

Puteți accepta, bloca sau șterge cookie-urile instalate pe computer configurând opțiunile browserului dvs., dar o parte a site-ului nu va funcționa corect sau calitatea lor poate fi afectată.

În următoarele linkuri veți găsi instrucțiuni pentru activarea sau dezactivarea cookie-urilor în cele mai comune browsere.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

FILTROS CARTES SA este Operatorul de date al datelor cu caracter personal ale utilizatorului. Puteți consulta toate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de proprietar pe pagina Politica de confidențialitate.

Contact

În cazul în care aveți întrebări cu privire la această Politică privind modulele cookie sau doriți să faceți comentarii cu privire la acest site web, puteți trimite un e-mail la info@filtroscartes.es.

Utilizăm cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența