SVEOBUHVATAN PLAN ODRŽAVANJE ULJA HIDRAULIČNA I PODMAZANA

Optimizacija efikasnosti sistema, ušteda energije i minimalno pad vremena
Ulje na času za duže, prediktivno održavanje i brigu o životnoj sredini
Povećan vek servisiranja sistema i komponenti, i eliminisanje kvarova usled stanja ulja

80% otkazivanja hidrauličnog i podmazanog sistema uzrokovano je kontaminacijom ulja

Ulja sa kojima radimo, kao i ona koja se čuvaju, vremenom se razgrade. Glavni uzroci ovog pogoršanja su oksidacija, hidroliza i toplotna degradacija. Zapravo, čestice materije i zagađenje vode su glavni uzrok mogućih kvarova sistema i gašenja.


Iz tog razloga, poznavanje preciznog nivoa kontaminacije i njegova eliminacija su od suštinskog značaja kako bi se garantovala efikasnost i ispravna funkcionalnost sistema, kao i produžio koristan vek ulja, uz posledičnu uštedu troškova i zaustavljanja, zajedno sa negom životne sredine.

DIJAGNOZA

U Grupo Cartés-u imamo neophodnu analitičku opremu za merenje stanja ulja u isto vreme i postavljanje tačne dijagnoze problema prisutnih u instalaciji. 

 

Pored toga, sa ciljem da ponude sveobuhvatnu uslugu, naši inženjeri vrše tumačenje podataka u situ kako bi predložili najprikladnija rešenja.

 

Za 24 sata moguće je biti siguran u realno stanje ulja i uzroke njihove kontaminacije, kao i primenu rešenja koja na kraju rezultiraju boljim performansama mašinerije i povećanjem produktivnosti.

– Analiza čestica u kući ili u laboratoriji.
– Analiza sadržaja vode.
– Analiza čvrstih čestica u laboratoriji.
– Hemijska analiza sastava ulja.
– Izveštaj o statusu sistema.

KOREKCIJA I UNAPREĐENJE SISTEMA

Sa rezultatima dobijenim dijagnozom sistema, naši stručnjaci razrađeni su integralni predlog prečišćavanja, kontrole i praćenja najprikladnijih sistema za uslovljavanje nafte i njegovo održavanje.

– Jedinice za mobilno filtriranje.
– Ugradnja bubrežnih kola (off-line).
– Postavljanje klima uređaja u rezervoare.
– Prečišćivači nafte.
– Tehnički saveti za izbor idealnog ulja za svaku instalaciju.

KONTROLA I PRAĆENJE

Kroz naš sistem kontrole i praćenja nudimo mogućnost da u realnom vremenu saznamo u kojem se stanju nečistoća ulja. Instaliramo ovaj sistem direktno na liniju hidrauličnog sistema da bismo u svakom trenutku znali u kakvom su stanju.

 

Dobijene informacije se prenose na monitore, čime se odbacuju svi podaci u kontrolnom sistemu SCADA ili u bilo kom drugom sistemu opšteg nadzora.

 

Ovim načinom rada moguće je predvideti tehničke kvarove i poboljšati stanje hidrauličnih tečnosti, optimizaciju procesa, produžavanje korisnog životnog veka mašina i smanjenje operativnih troškova i kvarova.

– Brojači in-line čestica.
– In-line senzori vlažnosti.
– In-line senzori metalnih čestica.

PLAN ODRŽAVANJA

Naš sveobuhvatni plan održavanja ima dve glavne oblasti.

– Periodična analiza sistema.
– Nabavka i renoviranje stambenih objekata, elemenata i drugih dodataka.

Povremeno, u zavisnosti od potreba instalacije, sprovodimo kontrolu čestica i sadržaja vode kako bismo predvideli moguće kvarove i kvarove, dopunjujući i pojačavajući onlajn praćenje sistema.

Što se tiče planiranog snabdevanja i održavanja, oni se sastoje od:

– Održavanje i promena, ako je potrebno, stambenih i filter elemenata.
– Ujedinjenje brendova i referenci.
– Pregled indikatora začepljenja.
– Održavanje bubrežnih kola i klima uređaja.
– Pregled brojača onlajn čestica.
– Pregled in-line sondi za vlagu.
– Pregled senzora metalnih čestica u redu.
– Pregled radne temperature i viskoznosti.
– Dodatni tretmani, ako je potrebno, kao što su antibakterijski, antitaltni ili anti-lak tretmani.

Otkrijte kako radimo

Otkrijte naš Program za održavanje hidrauličnog i podmazanog ulja i kako možete pomoći profesionalcima da smanje vreme i kvarove tako što ćete bolje voditi računa o mašinama i komponentama.

Preuzmite naša rešenja

Magazin-USLetter-A4-Mockup-Template
Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo