Politika privatnosti

 

FILTROS CARTES SA vas obaveštava o svojoj Politici privatnosti u vezi sa tretmanom i zaštitom ličnih podataka korisnika koji se mogu prikupljati prilikom pregledanja veb sajta https://www.grupocartes-industria.es.

U tom smislu, FILTROS CARTES SA garantuje poštovanje aktuelnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti, koji se ogleda u Organskom pravu 3/2018, od 5. decembra, o zaštiti podataka o ličnosti i garanciji digitalnih prava (LOPD GDD). Takođe je u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica (GDPR).

Korišćenje web sajta podrazumeva prihvatanje ove Politike privatnosti, kao i uslova koji su uključeni u Zakonsko obaveštenje.

Identitet osobe koja je zadužena za to

 

 • Držač: FILTROS CARTES SA.
 • NIF: A78023512
 • Domicilno: C/ ISLAND, 14. 28820, COSLADA, MADRID, Madrid – Španija.
 • Email: info@filtroscartes.es
 • Website: https://www.grupocartes-industria.es

 

Principi primenjeni u obradi podataka

U obradi vaših ličnih podataka, Vlasnik će primeniti sledeće principe koji su u skladu sa zahtevima novog evropskog pravilnika o zaštiti podataka (RGPD):

 

 • Princip zakonitosti, lojalnosti i transparentnosti: Vlasnik će uvek zahtevati saglasnost za obradu ličnih podataka, što može biti u jednu ili više specifičnih svrha o kojima će Vlasnik unapred obavestiti Korisnika sa apsolutnom transparentnošću.
 • Princip minimizacije podataka: Vlasnik će zahtevati samo strogo neophodne podatke u svrhu ili svrhe koje ih zahtevaju.
 • Princip ograničenja perioda zadržavanja: Vlasnik će čuvati lične podatke prikupljene za vreme koje je strogo neophodno u svrhu ili svrhu tretmana. Vlasnik će obavestiti Korisnika o odgovarajućem periodu konzervacije u skladu sa svrhom.
  U slučaju pretplate, Nosilac će povremeno pregledati liste i brisati te neaktivne zapise na znatno vreme.
 • Princip integriteta i poverljivosti: Prikupljeni lični podaci biće tretirani na takav način da su njegova bezbednost, poverljivost i integritet zagarantovani.
  Vlasnik preduzima neophodne mere predostrožnosti kako bi izbegao neovlašćeni pristup ili nepravilno korišćenje podataka svojih korisnika od strane trećih lica.

 

Pribavljanje ličnih podataka

Da biste https://www.grupocartes-industria.es nije neophodno da obezbedite bilo kakve lične podatke.

Prava

Vlasnik vas obaveštava da na vaše lične podatke imate pravo da:

 

 • Zahtevanje pristupa uskladištenim podacima.
 • Zahtevanje isprave ili otkazivanja.
 • Zatražite ograničenje vašeg lečenja.
 • Suprotstavite se lečenju.

 

Ne možete da iskoristite pravo na prenosivost podataka.

Vršenje ovih prava je lično i zato ih mora sprovoditi direktno zainteresovana strana, zahtevajući ih direktno od Vlasnika, što znači da svaki klijent, pretplatnik ili saradnik koji je dostavio svoje podatke u bilo kom trenutku, može da kontaktira FILTROS CARTES SA i zatraži informacije o podacima koje su uskladištili i kako su ih pribavili, zahtevaju ispravu iste, protive se tretmanu, ograničavaju njegovu upotrebu ili zahtevaju otkazivanje tih podataka u datotekama Vlasnika.

Da biste ostvarili svoja prava pristupa, rektifikacije, otkazivanja i protivljenja morate poslati e-poruku na adresu info@filtroscartes.es zajedno sa važećim dokazom u zakonu kao što je fotokopija D.N.I. ili ekvivalent.

Imate pravo na efikasnu sudsku zaštitu i da podnesete zahtev nadzornom organu, u ovom slučaju Španskoj agenciji za zaštitu podataka, ako uzmete u obzir da obrada ličnih podataka u vezi sa vama krši Uredbu.

Svrha obrade ličnih podataka

Kada se povežete sa Veb lokacijom da biste poslali e-poruku Vlasniku, pretplatite se na njen bilten dajete lične podatke za koje je odgovoran FILTROS CARTES SA. Ove informacije mogu da uključuju lične podatke kao što su IP adresa, ime i prezime, fizička adresa, e-adresa, broj telefona i druge informacije. Pružanjem timulisanih informacija pristajete na to da vaše informacije prikupljate, koristite, upravljate i skladištite od strane — FILTROS CARTES SA — samo kao što je opisano u Pravnom obaveštenju i u ovoj Politici privatnosti.

Lični podaci i svrha tretmana od strane Vlasnika se razlikuju u skladu sa sistemom za hvatanje informacija:

 

 

Postoje i druge svrhe za koje Vlasnik obrađuje lične podatke:

 

 • Da biste obezbedili usklađenost sa uslovima sadržanim u Pravnom obaveštenju i važećem zakonu. To može da uključuje razvoj alatki i algoritama koji pomažu ovoj Veb lokaciji da osigura poverljivost ličnih podataka koje prikuplja.
 • Da biste podržali i poboljšali usluge koje nudi ova Web lokacija.
 • Da biste analizirali navigaciju korisnika. Vlasnik prikuplja druge podatke koji nisu identifikovani, a koji se dobijaju korišćenjem kolačića koji se preuzimaju na računar korisnika prilikom pregledanja Veb lokacije čije su karakteristike i svrha detaljno opisani u smernicama za kolačiće .

 

Bezbednost ličnih podataka

Da bi zaštitio vaše lične podatke, Vlasnik preduzima sve razumne mere predostrožnosti i sledi najbolje prakse industrije kako bi sprečio njen gubitak, zloupotrebu, nepravilan pristup, otkrivanje, izmenu ili uništavanje.

Vaši podaci mogu biti uvršteni u datoteku sa mailing listom, za koju je FILTROS CARTES SA odgovoran za upravljanje i obradu. Bezbednost vaših podataka je zagarantovana, s obzirom da FILTROS CARTES SA preduzima sve neophodne bezbednosne mere i garantuje da će lični podaci biti korišćeni samo u date svrhe.

FILTROS CARTES SA obaveštava Korisnika da njihovi lični podaci neće biti preneti u treće organizacije, sa izuzetkom da je takav prenos podataka pokriven zakonskom obavezom ili kada pružanje usluge podrazumeva potrebu za ugovornim odnosom sa procesorom podataka. U ovom drugom slučaju, prenos podataka trećem limu će biti izvršen samo kada FILTROS CARTES SA ima izričitu saglasnost Korisnika.

Međutim, u nekim slučajevima može se napraviti saradnja sa drugim profesionalcima, u tim slučajevima, biće potrebna saglasnost korisnika koji obaveštava o identitetu saradnika i svrsi saradnje. Uvek će se sprovoditi sa najstrožim bezbednosnim standardima.

Sadržaj sa drugih Web lokacija

Stranice ovog veb sajta mogu da sadrže ugrađeni sadržaj (npr. video zapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih Veb lokacija ponaša se na potpuno isti način kao da ste posetili drugu Veb lokaciju.

Ove Veb lokacije mogu da prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, ugrađuju dodatnu šifru za praćenje nezavisnog proizvođača i nadgledaju vašu interakciju koristeći ovaj kôd.

Smernice za kolačiće

Da bi ova Veb lokacija ispravno funkcionisala potrebno je da koristite kolačiće, a to su informacije koje se skladište u vašem veb pregledaču.

Na stranici "Smernice za kolačiće" možete konsultovati sve informacije vezane za smernice za prikupljanje, svrhu i tretman kolačića.

 

Legitimacija za obradu podataka

Pravni osnov za obradu vaših podataka je: saglasnost.

Da biste kontaktirali Vlasnika, pretplatite se na bilten ili komentare na ovoj Veb lokaciji morate da prihvatite ovu Politiku privatnosti.

Kategorije ličnih podataka

Kategorije ličnih podataka koje obrađuje Vlasnik su:

 

 • Identifikacioni podaci.
 • Specijalno zaštićene kategorije podataka se ne obrađuju.

 

Zadržavanje ličnih podataka

Lični podaci koje dostavite Vlasniku biće čuvani dok ne zatražite njegovo brisanje.

 

 

Pregledanje Weba

Prilikom pregledanja https://www.grupocartes-industria.es mogu se prikupiti podaci koji nisu identifikovani, što može da uključuje IP adresu, geolokaciju, zapis o načinu na koji se usluge i lokacije koriste, navike pregledanja i druge podatke koji se ne mogu koristiti za identifikaciju.

Web lokacija koristi sledeće analitičke usluge nezavisnih proizvođača:

 

 

Vlasnik koristi informacije dobijene za dobijanje statističkih podataka, analizu trendova, administriranje lokacije, proučavanje obrazaca pregledanja i prikupljanje demografskih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za obradu ličnih podataka koje su napravile Web stranice kojima možete pristupiti putem različitih linkova koji se nalaze na web sajtu.

Tačnost i istinitost ličnih podataka

Slažete se da su podaci dostavljeni Vlasniku tačni, potpuni, tačni i aktuelni, kao i da ih redovno ažurirate.

Kao korisnik Web lokacije vi ste isključivo odgovorni za istinitost i ispravnost podataka poslatih Na Vebsajtu, oslovšćujući FILTROS CARTES SA od bilo kakve odgovornosti u tom pogledu.

Prihvatanje i pristanak

Kao korisnik Vebsajta izjavljujete da ste obavešteni o uslovima zaštite ličnih podataka, prihvatate i pristajete na tretman koji na taj način i u svrhe naznačene u ovoj Politici privatnosti.

Opoziv

Da biste ostvarili svoja prava pristupa, rektifikacije, otkazivanja i protivljenja morate poslati e-poruku na adresu info@filtroscartes.es zajedno sa važećim dokazom u zakonu kao što je fotokopija D.N.I. ili ekvivalent.

Vršenje ovih prava ne uključuje nikakve podatke koje je FILTROS CARTES SA dužan da čuva u administrativne, pravne ili bezbednosne svrhe.

Promene politike privatnosti

Vlasnik zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti kako bi je prilagodio novom zakonodavstvu ili jurisprudenciji, kao i praksi industrije.

Ove smernice će biti na snazi dok ih drugi ne izmene.

U skladu sa članom 22 Zakona 34/2002, od 11. jula, o uslugama informacionog društva i elektronske trgovine (LSSI), u vezi sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta, od 27. aprila 2016. godine, Opšta zaštita podataka (RGPD) i Organsko pravo 3/2018, od 5. decembra, Zaštita podataka i garancija digitalnih prava (LOPDGDD), FILTROS CARTES SA omogućava korisnicima Politiku prikupljanja i tretmana kolačića Web lokacije.

Šta su kolačići

Kolačić je datoteka koja se preuzima na računar kada unesete određene Web stranice. Kolačići omogućavaju Veb lokaciji, između ostalog, da skladišti i preuzima informacije o vašim navikama pregledanja i – u zavisnosti od informacija koje sadrže i načina na koji koristite računar – mogu da se koriste za vašu identifikaciju.

Kolačići koji se koriste na veb-sajtu

Slede poverljivi kolačići koje veb lokacija koristi https://www.grupocartes-industria.es:

Prema entitetu koji upravlja njima

 • Sopstveni kolačići: To su oni koje šalje i vodi direktno FILTROS CARTES SA.

Prema njegovoj svrsi

 • Tehnički kolačići: To su oni koji omogućavaju registrovanim korisnicima da se kreću kroz Veb lokaciju, zabranjenu oblast i da koriste njene različite funkcije, kao što su sistem komentara ili pretraživač.
 • Kolačići personalizacije: Oni su oni koji korisnicima omogućavaju pristup Usluzi sa nekim unapred definisanim opštim karakteristikama na osnovu niza kriterijuma koje je postavio korisnik, kao što su, na primer, jezik ili tip pregledača preko kojeg se povezujete sa ovom Veb lokacijom.

Prema njegovom trajanju

 • Kolačići sesije: Oni su dizajnirani da prikupljaju i skladište podatke dok korisnik pristupa Veb lokaciji.
 • Trajni kolačići: To su oni u kojima se podaci još uvek čuvaju na terminalu korisnika i kojima se može pristupiti i obrađivanja za period koji definiše osoba odgovorna za kolačić.

Lista kolačića koji se koriste

Ova Veb lokacija može da instalira sledeće kolačiće:

Tehnički kolačići

 • wp-settings-{user_id}: Cookie técnica que se usa para mantener la configuración del usuario en wp-admin. Es persistente y tiene una duración de 1 año.
 • hasConsent: Tehnički kolačić koji skladišti saglasnost korisnika. Uporna je i traje godinu dana.

Brisanje kolačića

Možete da prihvatite, blokirate ili izbrišete kolačiće instalirane na računaru tako što ćete konfigurisati opcije pregledača, ali deo lokacije neće ispravno funkcionisati ili će to uticati na njegov kvalitet.

Na sledećim vezama pronaći ćete uputstva za omogućavanje ili onemogućavanje kolačića u najčešćim pregledačima.

Obrada ličnih podataka

FILTROS CARTES SA je odgovoran za obradu ličnih podataka korisnika. Sve informacije vezane za obradu ličnih podataka koje je vlasnik prikupio možete da konsultujete na stranici "Politika privatnosti".

Kontakt

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom kolačića ili želite da komentarišete ovaj veb sajt, možete poslati e-poruku na adresu info@filtroscartes.es.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo